GENTAMICIN 0,3%
Post on 04-05-2016 At 02:31'- 17555 Views

Thành phần : Gentamicin sulfat qui về Gentamincin base 0,015g

Chỉ định : Viêm kết mạc, viêm giác mạc, viêm giác - kết mạc, loét giác mạc, viêm mí mắt, viêm kết mạc mí mắt...

Cách dùng - Liều dùng : Tra một lượng nhỏ thuốc mỡ vào mắt bị bệnh 2-3 lần/ngày. 

Qui cách đóng gói : Hộp 1 túyp 5g.