Thông báo

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN PHÁT HÀNH NĂM 2016

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM

QUẢNG BÌNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 —

Số: 11/2016/TB-CTD
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–                                                          
                             Đồng Hới, ngày 31  tháng 10 năm 2016
 
THÔNG BÁO BÁN CỔ PHẦN PHÁT HÀNH NĂM 2016
 
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 ngày 02/04/2016 và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình ngày 25/10/2016.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình thông báo bán cổ phần phát hành năm 2016 như sau :
1. Vốn cổ phần  :                                   66.340.520.000 đồng.
2. Tỷ lệ phát hành thêm :                       10%/vốn cổ đông.
3. Mệnh giá một cổ phần :                     10.000 đồng/cổ phần.
4. Giá bán cổ phần cho các cổ đông:    12.000 đồng/cổ phần.
5. Cổ phần phát hành bán cho các cổ đông của doanh nghiệp:
-         Số lượng :                                                        663.426 cổ phần.
-         Giá trị tính theo mệnh giá :                   6.634.260.000 đồng.
-         Giá bán  :                                               7.961.112.000 đồng.
6. Mục đích phát hành:                             Xây dựng kho GSP
7. Điều kiện mua cổ phần : Các cổ đông theo danh sách đính kèm.
8. Đăng ký, bán cổ phần :
- Từ 9 giờ 00 phút  ngày 07/11/2016 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/12/2016.
- Địa điểm:
+ Tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.
+ Địa chỉ : 46 Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
+ Điện thoại :  052 3824250                 + Fax :             052 3820720
9. Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt.
Sau thời hạn trên, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiến hành tổng kết việc bán cổ phần và điều chỉnh số lượng bán trong nội bộ doanh nghiệp và bán ra bên ngoài doanh nghiệp (trong trường hợp cần thiết) nhằm đảm bảo thực hiện nghiệm túc các quy định hiện hành về phát hành cổ phần.
Thông báo này phải được gửi đến tất cả các cổ đông.
 
                                                                                            CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nơi gửi :
-          Hội đồng quản trị.
-          Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
-          Các phòng ban, phân xưởng, CN trực thuộc.
-          Các cổ đông.
-          Lưu VP Công ty.
                                                                            Phan Văn Ngọc
 

Sản phẩm nổi bật

QUANBONE PLUS

Hỗ trợ làm giảm triệu chứng của viêm thoái hoá khớp, cải thiện chức...

QUEENLACTIC

QUEENLACTIC, dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày với công thức bảo vệ...

TINH DẦU TRÀM

Tinh dầu tràm QUẢNG BÌNH được chiết suất 100% từ cây Tràm thiên...

Liên kết website


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1070958

Đơn vị chủ quản Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình
Địa chỉ : 46 Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Số đăng ký kinh doanh : 3100137028
Điện thoại: 0232.3822346  /  Fax: 0232.3842726
Website : www.quapharco.com.vn 
Xây dựng và phát triển bởi  QBICT