Thông báo

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO - Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15
Căn cứ Quyết định triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên số : 01/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/07/2020 của hội đồng Quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình thông báo
1. Triệu tập các cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.

- Thời gian : 1 ngày, khai mạc vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 22 tháng 07 năm 2020.
- Địa điểm : Tại hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình.
- Địa chỉ : 46 Hữu Nghị - Tp Đồng Hới - Quảng Bình

2. Nội dung chương trình họp.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm tài chính mới.
...
3. Thành phần tham dự : Các cổ đông và đại diện cổ đông sở hữa ít nhất 01% vốn điều lệ (Tương đương 1.121.080.000 đồng).
4. Các cổ đông không có điều kiện tham dự (như qui định tại mục 3), hoặc vì lý do khác không tham dự được cuộc họp này có thể uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tham dự.
5. Nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất 10% vốn điều lệ được thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.
6. Quý vị cổ đông, đại diện cổ đông xin vui lòng xác nhận sự tham dự và gửi giấy uỷ quyền, giấy thành lập nhóm cổ đông về công ty trước ngày 17.07/2020 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau : 
- Phòng Tổ chức - Hành chính công ty, người liên hệ : Lê Anh Tuấn
- Địa chỉ : 46 Đường Hữu nghị - TP.Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình. Điện thoại : 052 3827291. Fax : 052 3820720

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, khi đến dự họp đề nghị các cổ đông và đại diện cổ đông mang theo các tài liệu đã gửi cho quí vị.

 

Sản phẩm nổi bật

QUANBONE PLUS

Hỗ trợ làm giảm triệu chứng của viêm thoái hoá khớp, cải thiện chức...

QUEENLACTIC

QUEENLACTIC, dung dịch vệ sinh phụ nữ hàng ngày với công thức bảo vệ...

TINH DẦU TRÀM

Tinh dầu tràm QUẢNG BÌNH được chiết suất 100% từ cây Tràm thiên...

Liên kết website


Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1070608

Đơn vị chủ quản Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình
Địa chỉ : 46 Hữu Nghị - Phường Bắc Lý - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

Số đăng ký kinh doanh : 3100137028
Điện thoại: 0232.3822346  /  Fax: 0232.3842726
Website : www.quapharco.com.vn 
Xây dựng và phát triển bởi  QBICT